مصاحبه هاى تخصصى در مورد آرایه هاى ادبى قرآن
72 بازدید
محل ارائه: شبكه چهار سيما در برنامه گنجينه وحى و برخى برنامه هاى ديگر
نوع اثر: برنامه تلویزیونی
کشور محل پخش: ایران
زبان : فارسی
زبان : فارسی