تبعیت یا عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی
59 بازدید
محل نشر: فقه و حقوق » پاییز 1384 - شماره 6 » (24 صفحه - از 9 تا 32)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
هر چند نصوص معتبر و عقل سلیم بر هدفمند بودن افعال الهی در تکوین و تشریع دلالت می‌کنند، این سخن به معنای ضرورت و وضوح تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی و موجود در متعلق حکم نیست. از این رو تبعیت از دیرباز محل بحث بوده و خواهد بود. واژگان کلیدی: حکم شرعی، مصلحت، مفسده، تبعیت، اشاعره