سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
شوراى مدیریت حوزه علمیه قم 
پژوهشگر درجهت تغییر(مغنى اللبیب) 
1370/07/01 
 
علمی ، پژوهشى 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى  
پژوهشگر 
 
 
علمی ، پژوهشى 
همکاری 
موسسه فقهى اهل بیت (علیهم السلام) زیر نظر حضرت آیت الله فاضل 
پژوهشگر 
 
 
علمی ، پژوهشى 
همکاری 
مؤسسه پژوهشى امام خمینی(ره)  
پژوهشگر 
 
 
علمی ، پژوهشى 
همکاری 
مرکز تحقیقات فقهى قوه قضائیه 
پژوهشگر 
 
 
علمی ، پژوهشى 
همکاری 
مرکز جهانى علوم اسلامى 
پژوهشگر 
 
 
علمی ، پژوهشى 
همکاری 
مرکز تخصصى تفسیر  
محقق 
 
 
علمی ، پژوهشى 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در واحد فقه و حقوق 
پژوهشگر 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه 
محقق 
 
 
علمی پژوهشی 
تدریس 
مدرسه (المهدي) قم 
مدرس 
1362/06/01 
 
سيوطى 
تدریس 
مدارس رسول اكرم(ص)، رضويه، عترت،معصوميه و... 
مدرس 
 
 
سيوطى، مغني و عموم كتب سطح  
تدریس 
مدرسه حضرت آيت الله گلپايگانى 
مدرس 
1371/06/02 
 
رسائل ومكاسب 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
1375/07/01 
 
خارج اصول 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
1382/07/01 
 
خارج فقه  
همکاری 
صدا و سیما 
--- 
 
 
---